Marzyć to jak puszczać
papierowe samoloty na deszczu

Aktualności

2017-08-04
SIL-005/ZSJ/2017 najnowszy SIL do SZD-9 bis Bocian SZD-42-2 Jantar 2b dotyczący E, D, C Przeprowadzenie kontroli końcówki widełkowej popychacza steru wysokości.
2017-06-01
SIL-004/ZSJ/2017 Publikujemy najnowszy SIL do SZD-42-2 Jantar 2b dotyczący Przeprowadzenia szczegółowego przeglądu umocowania trzpieni i tulei w zespole żeber podziałowych końcówki skrzydła.
2016-11-15
Informujemy, że zostały wydane nowe biuletyny dotyczące dalszej eksploatacji :

BE-007/32/2016- dla szybowca SZD-32A "Foka 5"
BE-009/24/2016 -dla szybowców SZD-24C "Foka" i SZD-24-4A "Foka 4"
2016-02-16
SIL Temat: Doprecyzowanie warunków wykonywania biuletynu BE-043/92 "Jantar" oraz informacja o sposobie weryfikacji zużycia powierzchni rury popychaczy skrzydłowych w napędzie lotek oraz w napędzie steru wysokości dla pozostałych szybowców SZD.
SIL Temat: Wykonywanie przeglądów wynikających z interwałów kalendarzowych pasów pilota oraz zaczepów szybowcowych i samolotowych.
SIL Temat: Wykonywanie przeglądów wynikających z interwałów kalendarzowych (czasowych) na szybowcach, których właścicielem typu jest ZS Jeżów podczas wyłączeniu ich z eksploatacji.
SIL, SIL 2 Temat: Kontrola kratownicy kadłuba.
2016-01-29
Serwisowa informacja listowa dotycząca kontroli mocowania zaczepów w szybowcach drewnianych SZD oraz zmiany bezpieczników zrywkowych dla szybowca "Mucha Standard" do pobrania tutaj: SIL, SIL
2015-11-06
Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi. Więcej informacji w zakładce Badania
2015-03-10
Zakład Szybowcowy "Jeżów" wraz z Politechniką Rzeszowską będzie uczestniczył w AERO 2015 Friedrichshafen, Germany. Zapraszamy na naszą ekspozycję w hali B4 w dniach 15.04.2015 - 18.04.2015. Link do mapki hal
2014-05-19
Oferta na radiostację KRT-2 Pobierz
2013-04-08
Zakład Szybowcowy "Jeżów" wraz z Federacją Firm Lotniczych oraz Firmą AVIONIC i FLYTRONIC będzie uczestniczył w AERO 2013 Friedrichshafen, Germany. Zapraszamy na nasze stoisko w hali A1-401 w dniach 24.04 -27.04.2013. Link do mapki hal
2012-11-02
Do pobrania (bezpłatnie) Biuletyn BE-07/36/2012 SZD-36A Cobra15: pobierz
2012-10-01
Henryk Mynarski tegorocznym laureatem wyróżnienia indywidualnego BŁĘKITNYCH SKRZYDEŁ za uratowanie od likwidacji historycznego Zakładu Szybowcowego w Jeżowie Sudeckim, efektywny nadzór nad utrzymaniem zdatnoścido lotu 2500 szybowców oraz produkcję i remont historycznych szybowców.
2012-10-01
Zakład Szybowcowy "Jeżów" będzie brał udział w targach Japan Aerospace International Exhibition 2012 (JA2012) in Nagoya - Japan w dniach 9-14.10.2012 na zaproszenie Ambasady RP w Tokio.Zakład Szybowcowy Jeżów będzie wystawiał się w polskim pawilonie narodowym - serdecznie zapraszamy do odwiedzin.
2012-04-01
Minimoa - kolejny oldtimer wykonany w ZSJ odzyskał zdolność do lotu - Zapraszamy do galerii
2011-05-24
Dyrektywa zdatności do szybowca SZD-30 Pirat i SZD-30C Pirat. Pobierz
2011-04-13
Do pobrania (bezpłatnie) Biuletyn BE-07/36/2012 SZD-36A Cobra15: pobierz
2011-01-14
Informujemy, że Stacje Obsługowe w tym CAMO, które zechcą mieć podpisaną Umowę z ZS 'Jeżów' na obsługę dokumentacyjno - biuletynową zobowiazane zostaną do opłaty rocznej według następującej stawki:

1 typ szybowca - 1000 PLN
2 typ szybowca - 900 PLN
3 typ szybowca - 800 PLN
4 typ szybowca - 700 PLN
5 typ szybowca - 600 PLN
6 typ szybowca - 500 PLN
7 typ szybowca - 400 PLN
8 typ szybowca - 300 PLN
9 typ szybowca - 200 PLN
10 typ szybowca - 100 PLN
Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Dotyczy wyłącznie umów zawieranych na typ szybowca.
Opłata objętych jest 10 typów szybowców. Pozostałe, które wchodzą w pakiet umowy są bezpłatne.
2010-12-27
Informacja Biuletynowa
W dniu 06.12.2010 został zatwierdzony przez EASA Biuletyn BE-02/2010/EASA oraz przez ULC Biuletyn BE-02/2010/Aneks II. Zatwierdzone Biuletyny dotyczą obsługi przyrządów pokładowych. Koszt Biuletynu określony został na poziomie 200 zł + VAT dla posiadaczy umowy oraz 600 zł + VAT dla pozostałych użytkowników. Zgodnie z zasadą dystrybucji, każdy użytkownik sam lub przez stację serwisową powinien indywidualnie pozyskać Biuletyn na określony egzemplarz szybowca, o ile zechce eksploatować przyrządy według ww. Biuletynu. Jednocześnie informujemy, że cena Umowy Biuletynowej na rok 2011 wyniesie 500 zł + VAT.
2010-12-03
Stanowisko ZSJ w sprawie napraw głównych zaczepów typu SZD-III-A-56 oraz pasów pilota typu SZD-CT.J5.00.00.
Stwierdzone ostatnio przypadki zabudowy na szybowcach pasów pilota oraz zaczepów, po wykonanej "regeneracji" w innych niż ZSJ punktach serwisowych, stwarzają zagrożenie dla użytkowników szybowców .
ZSJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeglądy główne pasów pilota typu J5.00.00 oraz zaczepów typu SZD-III-A-56 wykonywane przez firmy nieposiadające upoważnień wydanych przez właściciela Certyfikatu Typu szybowców, na których są zabudowane.
Informujemy, że w obecnej chwili żadna organizacja obsługowa ani produkcyjna nie posiada niezbędnych upoważnień wydanych przez ZSJ.
Wszystkie naprawy główne po 1000 h lotu (pracy) lub 6 latach eksploatacji na zaczepach szybowcowych zgodnie z biuletynem Nr BE-002/SZD-III,A-56/97 oraz naprawy główne pasów pilota po 15 latach eksploatacji lub wcześniejszym zużyciu zgodnie z biuletynem Nr BE-006/93/J5.00.00 należy zlecać wyłącznie Zakładowi Szybowcowemu "Jeżów".
2010-11-18
Prievidza 2010
Jest nam niezwykle miło, że zostaliśmy zaproszeni przez stronę Słowacką do prezentacji szybowca PW-6U na sympozjum 6-7.11.2010r.
Zapraszamy do galerii na pokaz zdjęc z Prievidzy.
2010-10-01
Uprzejmie informujemy, że został zatwierdzony przez EASA I ULC Biuletyn BE-007/36/2010 rozszerzający dotychczasowy resurs szybowca SZD-36 A "Cobra 15".
Dystrybucja Biuletynu odbywać się będzie wyłącznie przez ZSJ. Biuletyn z wpisanym z numerem fabrycznym i numerem rejestracyjnym będzie dostarczony do użytkownika wraz z fakturą. Tylko taki zestaw dokumentów umożliwia przedłużenie resursu i dalszą eksploatację zgodnie z zaleceniami EASA.
Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na Biuletyn do biura ZSJ pod nr tel./fax.: 75 7132159 lub e:mail: szd_bielsko@szdjezow.com.pl
2010-06-12
Informujemy, że jest do pobrania biuletyn dla szybowca PW-6U o numerze BO-78-10-10 - Obowiązkowy - pobierz.
2010-06-12
Prosimy o zapoznanie się z Dyrektywą Zdatności nr 2010-0108-E dotyczącą szybowca PW-6U. Dyrektywa dostępna jest pod adresem:
http://ad.easa.europa.eu/blob/easa_ad_2010_0108_E.pdf/EAD_2010-0108-E_1
2010-05-17
   Serdecznie zapraszamy na Europejski Zlot Szybowców
   Zabytkowych, który jest organizowany przez Aeroklub
   Jeleniogórskii i odbywa się w Jeżowie Sudeckim
   na Górze Szybowcowej w dniach 17-24 Maja.
2010-05-10
Otrzymaliśmy informację w formie Biuletynu Serwisowego nr 19/2010 dotyczącego postępowania poresursowego dla przyrządów i akcesoriów lotniczych zabudowanych na naszych szybowcach.
2009-04-16
Seminarium WSPA - The Women Soaring Pilot Association po raz pierwszy będzie miało miejsce w Europie na Słowenii. » Więcej informacji

Biuletyny

INFORMACJA DLA NABYWCÓW BIULETYNÓW

Szanowni Państwo !

W związku z koniecznością zapewnienia obsługi biuletynowej dla szybowców, których właścicielem Świadectw Typu jest Zakład Szybowcowy "JEŻÓW", prosimy zainteresowanych o zgłaszanie typów szybowców, które mają być objęte umową, dotyczącą dystrybucji biuletynów. TABELKA

Dane prosimy przesyłać na adres:

Zakład Szybowcowy "JEŻÓW"
ul. Cieszyńska 321,
43-300 Bielsko - Biała

Wszystkie biuletyny przejęte przez Zakład Szybowcowy "JEŻÓW" są dostępne tylko w siedzibach firmy. Istnieje możliwość przesłania ich duplikatów w cenie 20 zł + vat na koszt zamawiającego.

Spis szybowców objętych umową biuletynową.


 • Aerokluby: szybowiec 80 zł + VAT (TABELKA)
 • Właściciele prywatni - przedłużenie: 100 zł + VAT
 • Właściciele prywatni - pierwsza rejestracja oraz wznowienie (brak wpłaty przez 3 lata): 400 zł + VAT
 • Biuletyny archiwalne SZD: 22 zł + VAT (szybowiec objęty UB - bezpłatnie do 10 poz.)
Lp. Model Szybowca Spis Biuletynów
1 PW - 5 "Smyk"
2 PW - 5 "Smyk" - Podniesienie limitu wysokości
3 PW - 5 "Smyk" - Zabudowa Fluid Power
4 PW - 6U
5 SZD 9bis - Bocian
6 SZD-12A "Mucha 100A" i SZD-22 A, B, C "Mucha Standard"
7 SZD-24 A, B, C and 24-4A "FOKA"
8 SZD-30, SZD-30B, SZD-30C Pirat
9 SZD-32A Foka 5
10 SZD-36, -36A, -39 Cobra
11 SZD 37X, -37, -38, -38A, - Jantar 1
12 SZD 41, -41A, -41B, - Jantar Standard
13 SZD 42, -42-1, -42-2, Jantar
14 SZD 45A - Ogar
15 SZD 48, SZD 48-1, Jantar Standard
16 SZD-48-3 M1 "Bravo"
17 SZD - Wspólne

Usługi

Stanowisko ZSJ w sprawie napraw głównych zaczepów typu SZD-III-A-56 oraz pasów pilota typu SZD-CT.J5.00.00. Stwierdzone ostatnio przypadki zabudowy na szybowcach pasów pilota oraz zaczepów, po wykonanej "regeneracji" w innych niż ZSJ punktach serwisowych, stwarzają zagrożenie dla użytkowników szybowców . ZSJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeglądy główne pasów pilota typu J5.00.00 oraz zaczepów typu SZD-III-A-56 wykonywane przez firmy nieposiadające upoważnień wydanych przez właściciela Certyfikatu Typu szybowców, na których są zabudowane. Informujemy, że w obecnej chwili żadna organizacja obsługowa ani produkcyjna nie posiada niezbędnych upoważnień wydanych przez ZSJ. Wszystkie naprawy główne po 1000 h lotu (pracy) lub 6 latach eksploatacji na zaczepach szybowcowych zgodnie z biuletynem Nr BE-002/SZD-III,A-56/97 oraz naprawy główne pasów pilota po 15 latach eksploatacji lub wcześniejszym zużyciu zgodnie z biuletynem Nr BE-006/93/J5.00.00 należy zlecać wyłącznie Zakładowi Szybowcowemu "Jeżów".

Zajmujemy się utrzymaniem zdatności do lotu szybowców, będących w eksploatacji w kraju i za granicą.

Naszą podstawową działalność stanowią:

 • naprawy bieżące
 • remonty główne
 • naprawy powypadkowe
 • bieżące przeglądy szybowcowe
 • przeglądy szybowców po 1000, 3000, 6000 godzin lotu

Dodatkowo wykonujemy:

 • lakierowanie szybowców kompozytowych
 • przepłótnianie i lakierowanie szybowców drewnianych
 • malowanie znaków rejestracyjnych, zawodniczych oraz specjalnych zgodnie z życzeniem klienta
 • regenerację pasów pilota
 • regenerację zaczepów szybowcowych typu SZD-III-A56

Druki do pobrania


Produkty

kredyt 50-50

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych Klientów, uruchamiamy od czerwca kredyt promocyjny 50/50 na zakup nowego szybowca PW-6U. 50% płatne przy zakupie, a drugie 50% za rok, bez dodatkowych opłat i bez odsetek.


Polecamy


Giełda

Tutaj zamieszczamy ogłoszenie typu kupię / sprzedam. Zachęcamy do przejrzenia ogłoszeń.

Do sprzedania szybowiec SZD-51-1 Junior SP-3891

Szybowiec SZD-51-1 Junior SP-3891 nr fabryczny B-2149
wyposażenie - jak na zdjęciu
ARC - 06/2016
cena: 75.000 zł

informacja nr tel. 33 829 33 27 godz 9-15.

Posiadamy do sprzedania szybowiec: SZD-21-2B Kobuz 3.

Rozpiętość: 14 m
Długość: 7,223 m
Pow. nośna: 13,5 m2
Ciężar własny: 335/360 (*) kg
Dopuszczalny ciężar w locie: 445/470 kg
Dopuszczalny współczynnik obciążenia: +7/+6, -5/-4
Prędkość przeciągnięcia: 76 km/h
Prędkość ekonomiczna: 89 km/h
Prędkość optymalna: 97 km/h
Prędkość dopuszczalna: 340 km/h
Doskonałość: 27,8

O Firmie

     Zakład Szybowcowy w Jeżowie Sudeckim jest firmą założoną w 1928 roku. Jednym z założycieli był Edmund Schneider, konstruktor szybowca GRUNAU BABY. Szybowiec ten spopularyzował szybownictwo w okresie przedwojennym na świecie. Był tani w produkcji, a zatem bardziej dostępny dla szerszej rzeszy potencjalnych nabywców. Po II Wojnie Światowej i regulacjach granic państw europejskich Grunau, obecnie Jeżów Sudecki, znalazł się na terytorium Polski. Zakład Szybowcowy od 1945 do 2001 roku był Przedsiębiorstwem Państwowym działającym w strukturach Ministerstwa Komunikacji, był filią Przedsiębiorstwa Doświadczalno Produkcyjnego PDPSZ PZL - Bielsko. Cały ten okres rozwoju Zakładu był nierozerwalnie związany z szybownictwem.W Jeżowie były seryjnie produkowane szybowce Jeżyk, Salamandra, Zefir 2A i B, Pirat 30C. Znaczące miejsce zajmował szybowiec Bocian, którego różnych wersji wyprodukowano w sumie 612 egzemplarzy.

Poza produkcją Zakład zajmował się również obsługą i naprawą szybowców drewnianych i kompozytowych. Jako nieliczny w Polsce, otrzymał zgodę niemieckiego nadzoru lotniczego LBA na obsługę polskich konstrukcji zarejestrowanych w Niemczech.

W ramach kooperacji wykonano partię części metalowych pasów pilota do szybowca PW-5 na zlecenie WSK Świdnik.

Po ogłoszeniuupadłości w styczniu 2001 przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa PZL-Bielsko Zakład w Jeżowie Sudeckim, zostało sprywatyzowane.

Od tamtej pory zakład nosi nazwę Zakład Szybowcowy "JEŻÓW" Henryk Mynarski.Zakład objął 30 Świadectw Typu na szybowce, które w chwili prywatyzacji nie były produkowane, oraz prawa do produkcji pasów pilota i zaczepów SZD III

1.   SZD-9bis Bocian 1D * 
2.   SZD-9bis Bocian 1E
*
3.   SZD-12 Mucha 100 
4.   SZD-12A Mucha 100A 
5.   SZD-8 Jaskółka 
6.   SZD-21-2B Kobuz 3 
7.   SZD-22B Mucha Standard
8.   SZD-22C Mucha Standard *
9.   SZD-24C Foka
*
10. SZD-24-4A Foka 4 *
11
. SZD-25A Lis *  
12. SZD-27 Kormoran 

13. SZD-30 Pirat * 
14. SZD-30C Pirat  
15. SZD-31 Zefir 4 
16. SZD-32A Foka 5 *
17. SZD-35 Bekas
18. SZD-36A Cobra 15
*
19. SZD-38A Jantar 1 *
20. SZD-39 Cobra 17 
21. SZD-40 Halny 

22
. SZD-41A Jantar Standard *
23
. SZD-42-1 Jantar 2 *
24
. SZD-42-2 Jantar 2B *
25
. SZD-45 Ogar *
26. SZD-48-1 Jantar Standard 2 
27. SZD-48-3M Brawo 
28. SZD-52 Jantar 15 
29. SZD-52-2 Krokus 
30. SZD-52-3 Krokus S

* Świadectwa Typu uznane przez EASA

Zakład Szybowcowy "JEŻÓW" posiada również uprawnienia do wykonywania napraw specjalnych, głównych oraz przeglądów na następujące typy szybowców:

 1. SZD-48-3 Jantar Standard 3
 2. SZD-50-3 Puchacz
 3. SZD-51-1 Junior
 4. SZD-55-1
 5. SZD-59 Acro

Wkrótce zostanie uruchomiona produkcja szybowców PW-5 i PW-6U, przekazana w 2005 roku przez PZL-Świdnik S.A.

Osiągnięcia Zakładu:

Rekonstrukcja szybowca Jaskółka SZD-8 ter z 1959r., ukończona w roku 2004 - (zobacz)
Odbudowa szybowca SZD-19-2 Zefir-2 z 1964r., zakończona w 2004 roku - (zobacz)
Odbudowa i przelakierowanie szybowca DFS „Olympia Meise” z 1957r., ukończone w 2004 roku - (zobacz)
Budowa szybowca drewnianego IS-A Salamandra z lat 40-tych - W niedługim czasie spodziewany jest pierwszy oblot Salamandry - (zobacz)

Szybowce te wystawiono w maju 2005 roku na Targach „Aero Friedrichshafen 2005” w Niemczech.

Certyfikaty:

 1. Zatwierdzenie Organizacji Produkującej Numer PL.21G.0035 zgodne z Part 21, Sekcja A, Podczęść G - (zobacz)

 2. Certyfikat Zatwierdzenia Organizacji Projektującej Nr D-11/JA/2001 Wspólne Przepisy Lotnicze JAR 21, Podczęść JA - (zobacz)

 3. Certyfikat Organizacji Obsługowej PL.145.047 - (zobacz)

Galeria

ZS "JEŻÓW" na targach AERO 2007 w Friedrichshafen, Niemcy.

Partnerzy

WIESŁAW MYSZAK

AMYS AVIATION
4 Gilham St.
CASTLE HILL NSW 2154
Australia

+61 2 9894 7784
+61408155215
amysavia@optusnet.com.au

JERZY SZEMPLIŃSKI

2565 Robinson Street Mississauga On. Canada L5C 2P5
Canada

+905 848 1250
+905 897 1862
info@windpath.ca
www.windpath.ca

USA

BOB WAGSTAFF

K & W Aviation
202 N Farrington, LaPorte, Texas
USA

kwaviation@att.net

ROGER HURLEY

CP WEST Ltd Westhide Hereford HR1 3RL

+44 1432 851 886
+44 1432 850 598
drhurley@onetel.com

EVREN HALICI

MTT PAZ. ve DAĞ.İTH.İHR.SAN. ve TİC.A.Ş. / Turkey

+905464867711
info@denizhavacilik.com
www.denizhavacilik.com

AERO-NOR STALE LIEN

Lyftingsmo 2665 LESJA
NORWAY

+47 91898811
+90-536-6976627
staale@lesja-data.no
/www.aero-nor.com

JOHN ROAKE LTD

79 Fifth Avenue, Tauranga, New Zealand

+64 (07) 571-4161
+64 (07)571-4171
john@johnroake.com

Dr. LEONHARD GRUHN

Schlendorfer Oberweg 27
D - 07749 Jena

+49 3641 63 68 - 80
+49 172 36 02 555
L.Gruhn@t-online.de

Badania

Kontakt

ZAKŁAD SZYBOWCOWY "JEŻÓW"

0 (prefix) 75 713 21 59
33 829 33 27

ZAKŁAD MACIERZYSTY
ul. Długa 93
58-521 Jeżów Sudecki
Polska

Henryk Mynarski:
hmynarski@szdjezow.com.pl
Marcin Musiał:
mmusial@szdjezow.com.pl
Barbara Wajdzik:
offer@szdjezow.com.pl

BIURO HANDLOWE
ul. Cieszyńska 321
43-300 Bielsko-Biała
Polska
Mapa

ZAKŁAD MACIERZYSTY

BIURO HANDLOWE