Marzyć to jak puszczać
papierowe samoloty na deszczu

Aktualności

2017-08-04
SIL-005/ZSJ/2017 najnowszy SIL do SZD-9 bis Bocian SZD-42-2 Jantar 2b dotyczący E, D, C Przeprowadzenie kontroli końcówki widełkowej popychacza steru wysokości.
2017-06-01
SIL-004/ZSJ/2017 Publikujemy najnowszy SIL do SZD-42-2 Jantar 2b dotyczący Przeprowadzenia szczegółowego przeglądu umocowania trzpieni i tulei w zespole żeber podziałowych końcówki skrzydła.
2016-11-15
Informujemy, że zostały wydane nowe biuletyny dotyczące dalszej eksploatacji :

BE-007/32/2016- dla szybowca SZD-32A "Foka 5"
BE-009/24/2016 -dla szybowców SZD-24C "Foka" i SZD-24-4A "Foka 4"
2016-02-16
SIL Temat: Doprecyzowanie warunków wykonywania biuletynu BE-043/92 "Jantar" oraz informacja o sposobie weryfikacji zużycia powierzchni rury popychaczy skrzydłowych w napędzie lotek oraz w napędzie steru wysokości dla pozostałych szybowców SZD.
SIL Temat: Wykonywanie przeglądów wynikających z interwałów kalendarzowych pasów pilota oraz zaczepów szybowcowych i samolotowych.
SIL Temat: Wykonywanie przeglądów wynikających z interwałów kalendarzowych (czasowych) na szybowcach, których właścicielem typu jest ZS Jeżów podczas wyłączeniu ich z eksploatacji.
SIL, SIL 2 Temat: Kontrola kratownicy kadłuba.
2016-01-29
Serwisowa informacja listowa dotycząca kontroli mocowania zaczepów w szybowcach drewnianych SZD oraz zmiany bezpieczników zrywkowych dla szybowca "Mucha Standard" do pobrania tutaj: SIL, SIL
2015-11-06
Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi. Więcej informacji w zakładce Badania
2015-03-10
Zakład Szybowcowy "Jeżów" wraz z Politechniką Rzeszowską będzie uczestniczył w AERO 2015 Friedrichshafen, Germany. Zapraszamy na naszą ekspozycję w hali B4 w dniach 15.04.2015 - 18.04.2015. Link do mapki hal
2014-05-19
Oferta na radiostację KRT-2 Pobierz
2013-04-08
Zakład Szybowcowy "Jeżów" wraz z Federacją Firm Lotniczych oraz Firmą AVIONIC i FLYTRONIC będzie uczestniczył w AERO 2013 Friedrichshafen, Germany. Zapraszamy na nasze stoisko w hali A1-401 w dniach 24.04 -27.04.2013. Link do mapki hal
2012-11-02
Do pobrania (bezpłatnie) Biuletyn BE-07/36/2012 SZD-36A Cobra15: pobierz
2012-10-01
Henryk Mynarski tegorocznym laureatem wyróżnienia indywidualnego BŁĘKITNYCH SKRZYDEŁ za uratowanie od likwidacji historycznego Zakładu Szybowcowego w Jeżowie Sudeckim, efektywny nadzór nad utrzymaniem zdatnoścido lotu 2500 szybowców oraz produkcję i remont historycznych szybowców.
2012-10-01
Zakład Szybowcowy "Jeżów" będzie brał udział w targach Japan Aerospace International Exhibition 2012 (JA2012) in Nagoya - Japan w dniach 9-14.10.2012 na zaproszenie Ambasady RP w Tokio.Zakład Szybowcowy Jeżów będzie wystawiał się w polskim pawilonie narodowym - serdecznie zapraszamy do odwiedzin.
2012-04-01
Minimoa - kolejny oldtimer wykonany w ZSJ odzyskał zdolność do lotu - Zapraszamy do galerii
2011-05-24
Dyrektywa zdatności do szybowca SZD-30 Pirat i SZD-30C Pirat. Pobierz
2011-04-13
Do pobrania (bezpłatnie) Biuletyn BE-07/36/2012 SZD-36A Cobra15: pobierz
2011-01-14
Informujemy, że Stacje Obsługowe w tym CAMO, które zechcą mieć podpisaną Umowę z ZS 'Jeżów' na obsługę dokumentacyjno - biuletynową zobowiazane zostaną do opłaty rocznej według następującej stawki:

1 typ szybowca - 1000 PLN
2 typ szybowca - 900 PLN
3 typ szybowca - 800 PLN
4 typ szybowca - 700 PLN
5 typ szybowca - 600 PLN
6 typ szybowca - 500 PLN
7 typ szybowca - 400 PLN
8 typ szybowca - 300 PLN
9 typ szybowca - 200 PLN
10 typ szybowca - 100 PLN
Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Dotyczy wyłącznie umów zawieranych na typ szybowca.
Opłata objętych jest 10 typów szybowców. Pozostałe, które wchodzą w pakiet umowy są bezpłatne.
2010-12-27
Informacja Biuletynowa
W dniu 06.12.2010 został zatwierdzony przez EASA Biuletyn BE-02/2010/EASA oraz przez ULC Biuletyn BE-02/2010/Aneks II. Zatwierdzone Biuletyny dotyczą obsługi przyrządów pokładowych. Koszt Biuletynu określony został na poziomie 200 zł + VAT dla posiadaczy umowy oraz 600 zł + VAT dla pozostałych użytkowników. Zgodnie z zasadą dystrybucji, każdy użytkownik sam lub przez stację serwisową powinien indywidualnie pozyskać Biuletyn na określony egzemplarz szybowca, o ile zechce eksploatować przyrządy według ww. Biuletynu. Jednocześnie informujemy, że cena Umowy Biuletynowej na rok 2011 wyniesie 500 zł + VAT.
2010-12-03
Stanowisko ZSJ w sprawie napraw głównych zaczepów typu SZD-III-A-56 oraz pasów pilota typu SZD-CT.J5.00.00.
Stwierdzone ostatnio przypadki zabudowy na szybowcach pasów pilota oraz zaczepów, po wykonanej "regeneracji" w innych niż ZSJ punktach serwisowych, stwarzają zagrożenie dla użytkowników szybowców .
ZSJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeglądy główne pasów pilota typu J5.00.00 oraz zaczepów typu SZD-III-A-56 wykonywane przez firmy nieposiadające upoważnień wydanych przez właściciela Certyfikatu Typu szybowców, na których są zabudowane.
Informujemy, że w obecnej chwili żadna organizacja obsługowa ani produkcyjna nie posiada niezbędnych upoważnień wydanych przez ZSJ.
Wszystkie naprawy główne po 1000 h lotu (pracy) lub 6 latach eksploatacji na zaczepach szybowcowych zgodnie z biuletynem Nr BE-002/SZD-III,A-56/97 oraz naprawy główne pasów pilota po 15 latach eksploatacji lub wcześniejszym zużyciu zgodnie z biuletynem Nr BE-006/93/J5.00.00 należy zlecać wyłącznie Zakładowi Szybowcowemu "Jeżów".
2010-11-18
Prievidza 2010
Jest nam niezwykle miło, że zostaliśmy zaproszeni przez stronę Słowacką do prezentacji szybowca PW-6U na sympozjum 6-7.11.2010r.
Zapraszamy do galerii na pokaz zdjęc z Prievidzy.
2010-10-01
Uprzejmie informujemy, że został zatwierdzony przez EASA I ULC Biuletyn BE-007/36/2010 rozszerzający dotychczasowy resurs szybowca SZD-36 A "Cobra 15".
Dystrybucja Biuletynu odbywać się będzie wyłącznie przez ZSJ. Biuletyn z wpisanym z numerem fabrycznym i numerem rejestracyjnym będzie dostarczony do użytkownika wraz z fakturą. Tylko taki zestaw dokumentów umożliwia przedłużenie resursu i dalszą eksploatację zgodnie z zaleceniami EASA.
Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na Biuletyn do biura ZSJ pod nr tel./fax.: 75 7132159 lub e:mail: szd_bielsko@szdjezow.com.pl
2010-06-12
Informujemy, że jest do pobrania biuletyn dla szybowca PW-6U o numerze BO-78-10-10 - Obowiązkowy - pobierz.
2010-06-12
Prosimy o zapoznanie się z Dyrektywą Zdatności nr 2010-0108-E dotyczącą szybowca PW-6U. Dyrektywa dostępna jest pod adresem:
http://ad.easa.europa.eu/blob/easa_ad_2010_0108_E.pdf/EAD_2010-0108-E_1
2010-05-17
   Serdecznie zapraszamy na Europejski Zlot Szybowców
   Zabytkowych, który jest organizowany przez Aeroklub
   Jeleniogórskii i odbywa się w Jeżowie Sudeckim
   na Górze Szybowcowej w dniach 17-24 Maja.
2010-05-10
Otrzymaliśmy informację w formie Biuletynu Serwisowego nr 19/2010 dotyczącego postępowania poresursowego dla przyrządów i akcesoriów lotniczych zabudowanych na naszych szybowcach.
2009-04-16
Seminarium WSPA - The Women Soaring Pilot Association po raz pierwszy będzie miało miejsce w Europie na Słowenii. » Więcej informacji
DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Korzystamy ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Biuletyny

INFORMACJA DLA NABYWCÓW BIULETYNÓW

Szanowni Państwo !

W związku z koniecznością zapewnienia obsługi biuletynowej dla szybowców, których właścicielem Świadectw Typu jest Zakład Szybowcowy "JEŻÓW", prosimy zainteresowanych o zgłaszanie typów szybowców, które mają być objęte umową, dotyczącą dystrybucji biuletynów. TABELKA

Dane prosimy przesyłać na adres:

Zakład Szybowcowy "JEŻÓW"
ul. Cieszyńska 321,
43-300 Bielsko - Biała

Wszystkie biuletyny przejęte przez Zakład Szybowcowy "JEŻÓW" są dostępne tylko w siedzibach firmy. Istnieje możliwość przesłania ich duplikatów w cenie 20 zł + vat na koszt zamawiającego.

Spis szybowców objętych umową biuletynową.


 • Aerokluby: szybowiec 80 zł + VAT (TABELKA)
 • Właściciele prywatni - przedłużenie: 100 zł + VAT
 • Właściciele prywatni - pierwsza rejestracja oraz wznowienie (brak wpłaty przez 3 lata): 400 zł + VAT
 • Biuletyny archiwalne SZD: 22 zł + VAT (szybowiec objęty UB - bezpłatnie do 10 poz.)
Lp. Model Szybowca Spis Biuletynów
1 PW - 5 "Smyk"
2 PW - 5 "Smyk" - Podniesienie limitu wysokości
3 PW - 5 "Smyk" - Zabudowa Fluid Power
4 PW - 6U
5 SZD 9bis - Bocian
6 SZD-12A "Mucha 100A" i SZD-22 A, B, C "Mucha Standard"
7 SZD-24 A, B, C and 24-4A "FOKA"
8 SZD-30, SZD-30B, SZD-30C Pirat
9 SZD-32A Foka 5
10 SZD-36, -36A, -39 Cobra
11 SZD 37X, -37, -38, -38A, - Jantar 1
12 SZD 41, -41A, -41B, - Jantar Standard
13 SZD 42, -42-1, -42-2, Jantar
14 SZD 45A - Ogar
15 SZD 48, SZD 48-1, Jantar Standard
16 SZD-48-3 M1 "Bravo"
17 SZD - Wspólne

Usługi

Stanowisko ZSJ w sprawie napraw głównych zaczepów typu SZD-III-A-56 oraz pasów pilota typu SZD-CT.J5.00.00. Stwierdzone ostatnio przypadki zabudowy na szybowcach pasów pilota oraz zaczepów, po wykonanej "regeneracji" w innych niż ZSJ punktach serwisowych, stwarzają zagrożenie dla użytkowników szybowców . ZSJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeglądy główne pasów pilota typu J5.00.00 oraz zaczepów typu SZD-III-A-56 wykonywane przez firmy nieposiadające upoważnień wydanych przez właściciela Certyfikatu Typu szybowców, na których są zabudowane. Informujemy, że w obecnej chwili żadna organizacja obsługowa ani produkcyjna nie posiada niezbędnych upoważnień wydanych przez ZSJ. Wszystkie naprawy główne po 1000 h lotu (pracy) lub 6 latach eksploatacji na zaczepach szybowcowych zgodnie z biuletynem Nr BE-002/SZD-III,A-56/97 oraz naprawy główne pasów pilota po 15 latach eksploatacji lub wcześniejszym zużyciu zgodnie z biuletynem Nr BE-006/93/J5.00.00 należy zlecać wyłącznie Zakładowi Szybowcowemu "Jeżów".

Zajmujemy się utrzymaniem zdatności do lotu szybowców, będących w eksploatacji w kraju i za granicą.

Naszą podstawową działalność stanowią:

 • naprawy bieżące
 • remonty główne
 • naprawy powypadkowe
 • bieżące przeglądy szybowcowe
 • przeglądy szybowców po 1000, 3000, 6000 godzin lotu

Dodatkowo wykonujemy:

 • lakierowanie szybowców kompozytowych
 • przepłótnianie i lakierowanie szybowców drewnianych
 • malowanie znaków rejestracyjnych, zawodniczych oraz specjalnych zgodnie z życzeniem klienta
 • regenerację pasów pilota
 • regenerację zaczepów szybowcowych typu SZD-III-A56

Druki do pobrania


Produkty

kredyt 50-50

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych Klientów, uruchamiamy od czerwca kredyt promocyjny 50/50 na zakup nowego szybowca PW-6U. 50% płatne przy zakupie, a drugie 50% za rok, bez dodatkowych opłat i bez odsetek.


Polecamy


Giełda

Tutaj zamieszczamy ogłoszenie typu kupię / sprzedam. Zachęcamy do przejrzenia ogłoszeń.

Do sprzedania szybowiec SZD-51-1 Junior SP-3891

Szybowiec SZD-51-1 Junior SP-3891 nr fabryczny B-2149
wyposażenie - jak na zdjęciu
ARC - 06/2016
cena: 75.000 zł

informacja nr tel. 33 829 33 27 godz 9-15.

Posiadamy do sprzedania szybowiec: SZD-21-2B Kobuz 3.

Rozpiętość: 14 m
Długość: 7,223 m
Pow. nośna: 13,5 m2
Ciężar własny: 335/360 (*) kg
Dopuszczalny ciężar w locie: 445/470 kg
Dopuszczalny współczynnik obciążenia: +7/+6, -5/-4
Prędkość przeciągnięcia: 76 km/h
Prędkość ekonomiczna: 89 km/h
Prędkość optymalna: 97 km/h
Prędkość dopuszczalna: 340 km/h
Doskonałość: 27,8

O Firmie

     Zakład Szybowcowy w Jeżowie Sudeckim jest firmą założoną w 1928 roku. Jednym z założycieli był Edmund Schneider, konstruktor szybowca GRUNAU BABY. Szybowiec ten spopularyzował szybownictwo w okresie przedwojennym na świecie. Był tani w produkcji, a zatem bardziej dostępny dla szerszej rzeszy potencjalnych nabywców. Po II Wojnie Światowej i regulacjach granic państw europejskich Grunau, obecnie Jeżów Sudecki, znalazł się na terytorium Polski. Zakład Szybowcowy od 1945 do 2001 roku był Przedsiębiorstwem Państwowym działającym w strukturach Ministerstwa Komunikacji, był filią Przedsiębiorstwa Doświadczalno Produkcyjnego PDPSZ PZL - Bielsko. Cały ten okres rozwoju Zakładu był nierozerwalnie związany z szybownictwem.W Jeżowie były seryjnie produkowane szybowce Jeżyk, Salamandra, Zefir 2A i B, Pirat 30C. Znaczące miejsce zajmował szybowiec Bocian, którego różnych wersji wyprodukowano w sumie 612 egzemplarzy.

Poza produkcją Zakład zajmował się również obsługą i naprawą szybowców drewnianych i kompozytowych. Jako nieliczny w Polsce, otrzymał zgodę niemieckiego nadzoru lotniczego LBA na obsługę polskich konstrukcji zarejestrowanych w Niemczech.

W ramach kooperacji wykonano partię części metalowych pasów pilota do szybowca PW-5 na zlecenie WSK Świdnik.

Po ogłoszeniuupadłości w styczniu 2001 przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa PZL-Bielsko Zakład w Jeżowie Sudeckim, zostało sprywatyzowane.

Od tamtej pory zakład nosi nazwę Zakład Szybowcowy "JEŻÓW" Henryk Mynarski.Zakład objął 30 Świadectw Typu na szybowce, które w chwili prywatyzacji nie były produkowane, oraz prawa do produkcji pasów pilota i zaczepów SZD III

1.   SZD-9bis Bocian 1D * 
2.   SZD-9bis Bocian 1E
*
3.   SZD-12 Mucha 100 
4.   SZD-12A Mucha 100A 
5.   SZD-8 Jaskółka 
6.   SZD-21-2B Kobuz 3 
7.   SZD-22B Mucha Standard
8.   SZD-22C Mucha Standard *
9.   SZD-24C Foka
*
10. SZD-24-4A Foka 4 *
11
. SZD-25A Lis *  
12. SZD-27 Kormoran 

13. SZD-30 Pirat * 
14. SZD-30C Pirat  
15. SZD-31 Zefir 4 
16. SZD-32A Foka 5 *
17. SZD-35 Bekas
18. SZD-36A Cobra 15
*
19. SZD-38A Jantar 1 *
20. SZD-39 Cobra 17 
21. SZD-40 Halny 

22
. SZD-41A Jantar Standard *
23
. SZD-42-1 Jantar 2 *
24
. SZD-42-2 Jantar 2B *
25
. SZD-45 Ogar *
26. SZD-48-1 Jantar Standard 2 
27. SZD-48-3M Brawo 
28. SZD-52 Jantar 15 
29. SZD-52-2 Krokus 
30. SZD-52-3 Krokus S

* Świadectwa Typu uznane przez EASA

Zakład Szybowcowy "JEŻÓW" posiada również uprawnienia do wykonywania napraw specjalnych, głównych oraz przeglądów na następujące typy szybowców:

 1. SZD-48-3 Jantar Standard 3
 2. SZD-50-3 Puchacz
 3. SZD-51-1 Junior
 4. SZD-55-1
 5. SZD-59 Acro

Wkrótce zostanie uruchomiona produkcja szybowców PW-5 i PW-6U, przekazana w 2005 roku przez PZL-Świdnik S.A.

Osiągnięcia Zakładu:

Rekonstrukcja szybowca Jaskółka SZD-8 ter z 1959r., ukończona w roku 2004 - (zobacz)
Odbudowa szybowca SZD-19-2 Zefir-2 z 1964r., zakończona w 2004 roku - (zobacz)
Odbudowa i przelakierowanie szybowca DFS „Olympia Meise” z 1957r., ukończone w 2004 roku - (zobacz)
Budowa szybowca drewnianego IS-A Salamandra z lat 40-tych - W niedługim czasie spodziewany jest pierwszy oblot Salamandry - (zobacz)

Szybowce te wystawiono w maju 2005 roku na Targach „Aero Friedrichshafen 2005” w Niemczech.

Certyfikaty:

 1. Zatwierdzenie Organizacji Produkującej Numer PL.21G.0035 zgodne z Part 21, Sekcja A, Podczęść G - (zobacz)

 2. Certyfikat Zatwierdzenia Organizacji Projektującej Nr D-11/JA/2001 Wspólne Przepisy Lotnicze JAR 21, Podczęść JA - (zobacz)

 3. Certyfikat Organizacji Obsługowej PL.145.047 - (zobacz)

Galeria

ZS "JEŻÓW" na targach AERO 2007 w Friedrichshafen, Niemcy.

Partnerzy

WIESŁAW MYSZAK

AMYS AVIATION
4 Gilham St.
CASTLE HILL NSW 2154
Australia

+61 2 9894 7784
+61408155215
amysavia@optusnet.com.au

JERZY SZEMPLIŃSKI

2565 Robinson Street Mississauga On. Canada L5C 2P5
Canada

+905 848 1250
+905 897 1862
info@windpath.ca
www.windpath.ca

USA

BOB WAGSTAFF

K & W Aviation
202 N Farrington, LaPorte, Texas
USA

kwaviation@att.net

ROGER HURLEY

CP WEST Ltd Westhide Hereford HR1 3RL

+44 1432 851 886
+44 1432 850 598
drhurley@onetel.com

EVREN HALICI

MTT PAZ. ve DAĞ.İTH.İHR.SAN. ve TİC.A.Ş. / Turkey

+905464867711
info@denizhavacilik.com
www.denizhavacilik.com

AERO-NOR STALE LIEN

Lyftingsmo 2665 LESJA
NORWAY

+47 91898811
+90-536-6976627
staale@lesja-data.no
/www.aero-nor.com

JOHN ROAKE LTD

79 Fifth Avenue, Tauranga, New Zealand

+64 (07) 571-4161
+64 (07)571-4171
john@johnroake.com

Dr. LEONHARD GRUHN

Schlendorfer Oberweg 27
D - 07749 Jena

+49 3641 63 68 - 80
+49 172 36 02 555
L.Gruhn@t-online.de

Dotacje

Korzystamy ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Dotacja: POIR PARP

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020. Poddziałanie 2.3.2. bony na innowacje dla MŚP

Nr umowy: POIR. 02.03.02-02-0019/17-00

Umowa o dofinansowanie projektu: Szybowiec PW 6A do akrobacji w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Szybowiec PW 6 A do akrobacji

Krótki opis projektu

Zakres projektu to modyfikacja produkowanego obecnie szybowca PW 6A celem przystosowania go do wykonywania pełnej akrobacji, w rozumieniu przepisów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA CS-22). Modyfikacja będzie polegała na opracowaniu nowej konstrukcji skrzydeł i przeprowadzeniu prób wytrzymałościowych. Ma to na celu rozszerzenie zakresu użytkowania szybowca poprzez zwiększenie dopuszczalnych współczynników obciążeń manewrowych do wartości +7/-5 (wobec obecnych +5,3/-2,65), przy zachowaniu istniejącej geometrii bryły. Wymagało to będzie zastąpienie kompozytu szklano-epoksydowego kompozytem węglowo-epoksydowym.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

Produkt uniwersalny, trafiający w potrzeby takich grup docelowych, jak doświadczeni piloci, instruktorzy oraz młodzi piloci, mający ambicje do szkolenia w akrobacji.

Cel projektu

Celem projektu jest rozszerzenie oferty wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę. Potrzeba opracowania nowego szybowca jest wynikiem stale rozwijającego się rynku małego lotnictwa, która wymusza podjęcie konkretnych kroków, aby utrzymać atrakcyjną, konkurencyjną ofertę. ZS Jeżów widzi potrzebę opracowania i wprowadzenia do produkcji nowego produktu-szybowca akrobacyjnego, konkurencyjnego na rynku światowym pod względem oferowanych funkcjonalności, osiągów, kosztów eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania. Że względu na dwumiejscową kabinę, szybowiec umożliwi szkolenie w wykonywaniu pełnej akrobacji. Obecnie produkowany szybowiec PW-6U, certyfikowany w kategorii Użytkowej (U) umożliwia wykonanie tylko 6 figur. Realizacja projektu pozwoli na certyfikację w kategorii Akrobacyjnej (A) oraz uzyskanie pozwolenia na wykonanie co najmniej 18 figur, a co najistotniejsze – również – akrobacji plecowej, która jest dopuszczana dla maszyn o najwyższych osiągach i najnowocześniejszej konstrukcji.

Całkowita Wartość wydatków kwalifikowanych – 396.500,00 PLN

Całkowity Koszt Realizacji – 487.695,00 PLN

Kwota Dofinansowania – 317.200,00 PLN

Badania

Kontakt

ZAKŁAD SZYBOWCOWY "JEŻÓW"

0 (prefix) 75 713 21 59
33 829 33 27

ZAKŁAD MACIERZYSTY
ul. Długa 93
58-521 Jeżów Sudecki
Polska

Henryk Mynarski:
hmynarski@szdjezow.com.pl
Marcin Musiał:
mmusial@szdjezow.com.pl
Barbara Wajdzik:
offer@szdjezow.com.pl

BIURO HANDLOWE
ul. Cieszyńska 321
43-300 Bielsko-Biała
Polska
Mapa

ZAKŁAD MACIERZYSTY

BIURO HANDLOWE